atšluoti

atšluoti
atšlúoti, -ja (-na; D.Pošk), àtšlavė K, Rtr, Š, NdŽ; M, LL120, L 1. tr. su šluota ar kuo kitu atžerti, nustumti, nubraukti: Atšlúok grūdus nuo tako, kad nemindžiot Paį. Mes pakelsim arpą, o tu atšlúok tuos grūdus! Pg. 2. tr. su šluota ar kuo kitu nuvalyti: O, kiek tu daug kiemo jau àtšlavei! Pg. Atàšlavė pusę gryčios ir paliko Ds. | refl. tr. Š, 1: Atsišlãvęs kertelę [klėtyje], supyliau sėklą Ėr. 3. tr., intr. NdŽ, šluojant nubraukti, nustumti iki tam tikros vietos, priartėti prie ko: Jis jau lig manęs àtšlavė Paį. | refl. prk.: Nuo durų an stalą nemožna šluot pirkia, be visoki liežiuviai atsišluõs Švnč. 4. tr. užtektinai šluoti: Savo àtšlaviau, vaikai galia šluoti Krš. 5. intr. šnek. greitai ateiti: Kas jį veš – pėsčias atàšlavė Trgn. 6. refl. šnek. iki soties prisivalgyti, atsivalgyti: Nu, jau galėjai atsišlúot tiek ir tiek Paį. \ šluoti; apšluoti; atšluoti; įšluoti; iššluoti; nušluoti; pašluoti; padšluoti; paršluoti; peršluoti; prašluoti; prišluoti; sušluoti; užšluoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • atšluoti — atšlúoti vksm. Atšlúok grūdus nuo tãko …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apšluoti — apšluoti, ja, àpšlavė tr. Š, Rtr, KŽ; SD225, Sut, N 1. Vkš šluota ar kuo kitu apvalyti: Apšluok aslą J. Jis buvo apšluojęs visą kiemą Plšk. Jin pavalgo, išsišukuoja, nusiprausia, apšluoja tuos namus LKT268(Slč). Išėjai, nė triobų nebuvo kam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšlavimas — atšlavìmas sm. (2) Rtr, KŽ; M → atšluoti 1. šlavimas; apšlavimas; atšlavimas; įšlavimas; iššlavimas; nušlavimas; pašlavimas; prišlavimas; sušlavimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšlavinėti — K, KŽ; M, LL12O iter. dem. atšluoti: 1. Atšlavinėti grūdus DŽ1. 2. Va, palūk, atšlavinėsiu suolą Dv. šlavinėti; apšlavinėti; atšlavinėti; iššlavinėti; nušlavinėti; pašlavinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššluoti — iššluoti, ja, ìššlavė K, Š, Rtr, NdŽ, KŽ; SD415, R44, MŽ59, Sut, N, M, LL291,308, L 1. tr. H158, Ch1Luk11,25 šluojant išvalyti: Kambarį iššluoti DŽ. Iššluonì – tujau kitoniška troba Krš. Trobą da iššluoju i medžių įsinešu Varn. Ìššlavė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušluoti — nušluoti, ja, nùšlavė K, Š, Rtr, NdŽ, KŽ; R5, MŽ5, N, M, LL265, L 1. tr. Brs, Vkš šluojant nuvalyti: Nušluok kiemą nuo sąšlavų J. Anksti rytą nušluojame šaligatvius DŽ1. Ar nùšlavei girnas? OG359. Girnom nušluot, apsišluostyt tai gerai žąsies… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padšluoti — ×padšluoti, ja, pàdšlavė (hibr.) žr. pašluoti 1: Pirkioj tai padšluoju, tai paprausiu ką LzŽ. šluoti; apšluoti; atšluoti; įšluoti; iššluoti; nušluoti; pašluoti; padšluoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršluoti — paršluoti, ja, par̃šlavė intr. Klp šnek. greitai pareiti, parvažiuoti: Geru keliu tai ir paršluot ne bėda Trgn. Karčemoje gero neradęs, greit paršlavė namo rš. šluoti; apšluoti; atšluoti; įšluoti; iššluoti; nušluoti; pašluoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašluoti — pašluoti, ja, pàšlavė 1. tr. Š, DŽ, NdŽ, KŽ šluojant išvalyti: Pašluoju stubą N. Pašluoti grindis DŽ1. Pušinė tik pečiui pašluot, pirkios nešluosi Klt. Jy atlikus pašlavė gryčią, pataisė lovas, išmazgojo žlugtą LTR(Kp). Paimk ražą i pašluok… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršluoti — tr. 1. N, Š, NdŽ iš naujo iššluoti: Daug šiukšlių palikta, reikės peršluoti DŽ1. Paršluok aslą J. Po tokio tavo šlavimo reik paršluoti: kertes pilnas nūšlavų palikai Vkš. 2. NdŽ su šluota ar kuo kitu pavalyti, pašluoti: Aslą paršluona atsikėlusi …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”